تحقیق مزیت نسبی صادراتی پسته ایران

تحقیق مزیت نسبی صادراتی پسته ایران
رشته تحصیلی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 37

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1131

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

بررسی مزیت نسبی صادراتی پسته ایران

هدف از این پژوهش بررسی مزیت نسبی صادرات پسته ایران وکشورهای رقیب می­ باشد. به این منظور مزیت صادراتی پسته ایران در بین محصولات کشاورزی با استفاده از شاخص­های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)،[1] مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)[2] و شاخص هیلمن (HI)[3] بررسی و مقایسه شد. داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از سایت فائو، آمارنامه گمرک و آمارنامه­های جهاد کشاورزی جمع آوری شده است. نتایج نشان می­دهد که ایران طی سال­های 2011-1990 در صادرات پسته دارای مزیت نسبی بوده است. امادر طی سال­های اخیر مزیت صادراتی پسته کشور به دلیل آلودگی پسته ایران به آفلاتوکسین، سیستم بازاریابی نامناسب، وجود کشورهای رقیب و غیره افت قابل توجهی داشته است، و متوسط شاخص­های RCA و RSCA برای این سال­ها برابر با 5/179 و 83/0 بوده است. براساس محاسبات انجام شده از بین کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش آمریکا، سوریه، ترکیه، هنگ کنگ، آلمان دارای مزیت نسبی و کشورهای ایتالیا، چین و هلند فاقد مزیت نسبی می­باشند. بررسی رابطه بین همبستگی مزیت نسبی پسته صادراتی ایران و آمریکا نشان می­دهد که مزیت نسبی پسته ایران به شدت از تغییرات مزیت نسبی صادراتی آمریکا تاثیر پذیر است و خلاف این روند صادق نیست.


[1] .Revealed Comparative Advantage
[2].Revealed Symmetric Comparative Advantage
[3] .Hillman

كليد واژه ها : مزیت نسبی، پسته، صادرات ایران