تحقیق اقتصاد كشاورزی

تحقیق اقتصاد كشاورزی
رشته تحصیلی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 23

حجم فایل (به کیلوبایت) : 27

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

تحقیق اقتصاد کشاورزی

فهرست
مقدمه
اقتصاد کشاورزی شاخه ای از علم اقتصاد
اقتصاد تولید محصولات کشاورزی
تنوع وتخصص در کشت
کشاورزی پایدار
تقاضا
عرضه
اصل مزیت نسب‍ی
هزینه های تولید
روابط بین محصولات کشاورزی
تغییرات قیمت محصول
بازارهای بخش کشاورزی
کارآیی
کارایی وتغییرات محصول
سیاست گذاری از محصولات کشاورزی
سیاستهای حمایت از تولید و مصرف کننده
-----------
کلیات علم اقتصاد
علم اقتصاد که از قرن 16 میلادی در کشورهای اروپایی تکوین یافت از یک طرف در اثر
محدود بودن عوامل تولید ، رشد روزافزون جمعیت و افزایش نیازهای نا محدود و متنوع به
محصولات مختلف واز طرف دیگر در اثر پیشرفت تکنیکهای تولید وگسترش فعالیتهای
اقتصادی ، بیش ازپیش تکامل یافته است .اصولاً ارائه تعریفی از یک کار ساده ای نیست .علم
اقتصاد که امروز دارای قلمرو بسیار وسیعی است ازاین قاعده مستثنی نیست ولیکن بسیاری
از اقتصاد دانان در تعریف آن به مسئله کمیابی نهاده های تولید واختصاص آنها بین یک سری
فعالیتهای رقیب اشاره کرده اند (1-ص 17)
...