آزمون تایید جویی کودکان cast آزمون تایید جویی کودکان cast

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 46 KB

تعداد صفحات : 22

بازدیدها : 309

برچسبها : دانلود پرسشنامه cast تایید جویی کودکان

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

آزمون تایید جویی کودکان cast

دانلود آزمون و پرسشنامه تایید جویی کودکان CAST همراه با راهنمای کامل

فایل پرسشنامه دانلودی حاضر ، پرسشنامه و راهنمای آزمون تأیید جویی کودکان (CAST) می باشد که بصورت جامع در 22 صفحه ی ورد همراه با راهنما و تفسیر، روایی و پایایی و اعتبار، منابع و دارای 50 سوال تهیه گردیده است. آزمون تأیید جویی کودکان (CAST) اثر دکتر ان.ک. ام. تری پاتی وراوی امباست (1984) می باشد.

مقدمه
در شرایط کنونی، نیاز به تأییدیکی از قدرتمند ترین نیازهای وابسته در جامعه معاصر تلقی می شود.( Napp). Napp یک مفهوم روان زادی اجتماعی است که مبنای انگیزشی برای حمایت اجتماعی به شمار می رود. فردی که به Napp در حد بالایی پاسخ می دهد، به نیاز خود برای کسب پذیرش در کامروا سازی وابستگی، و نیل به بازشناسی و یا رسیدن به مقام از طریق متعهد کردن خویش در بروز رفتاری برای کسب تأیید پاسخ می دهد به این صورت که در موقعیتهای خاص از طریق خود نمایی مثبت (میل گرایشی) و افکار نابسندگی ها ( گرایش اجتنابی ) عمل می کند . Napp به عنوان تکیه گاهی بر داوریهای ارزشمند دیگر مسائل مربوطه نیز مورد توجه قرار گرفته است.تصور می شودکه این تکیه گاه ناشی از دو عامل اساسی است: انگیزه ای به منظور کسب تأیید (رفتار گرایشی) و انگیزه ای به منظور پیشگیری از عدم تأیید (رفتار اجتنابی). تفاوتهای فردی در گرایش Napp ، دلالت بر تفاوتهای رفتاری در موقعیتهای متفاوت دارد و تحقیق باNapp ارزش پیش بینی این سازه را نشان داده است. تحقیقات نشان می دهد که وابستگی تأیید یک نیاز حمایتی است و تأییدجویی در تعیین کارکردهای رفتاری ، ادراکی و شناختی آزمودنی ها نقش مهمی ایفا می کند . مطالعات در متابعت همرنگی و پاسخ به تأثیرات اجتماعی دقیق منجر به ساخت نظری تأیید جویی می شود . تأیید جویی ،جزئی از خود حفاظتی و روش دفاعی است و تحقیقاتاخیر اهمیت تأیید جویی را در انواع رفتارهای اجتماعی معرفی کرده است. تأیید اجتماعی ابزاری است مهم، که والدین و سازمانهای اجتماعی از آن برای کنترل رفتار اعضای خود از طریق تأیید و عدم تأیید استفاده می کنند . تا زمانی که کودکان 2 یا 3 ساله هستند ، با اطمینان می توان از تأیید و تهدیدهای عدم تأیید برای کنترل رفتار افراد خود استفاده می کنند . با این حال اثر تأیید و عدم تأیید به شرایط گوناگونی بستگی دارد . به نظر می رسد زمانی تأیید در کنترل رفتار کارآمدتر باشد که آزمودنیها مضطرب نباشند و زمانی عدم تأیید کارآمدتر است که آنها مضطرب باشند.

شیوه کار
انتخاب سؤالها و آزمایش اولیه
پرسشهای CAST ، پس از مراجعه به ادبیات مربوط به آن تدوین شد . تعدادی از پرسش نامه های شخصیتی و مقیاسهای اجتماع پسندی نیز مورد بررسی قرار گرفت . به منظور نگارش و انتخاب پرسشها ، سازۀ تأیید جویی هم مورد توجه بود . پرسشهای رفتاری خاص مربوط به میل گرایشی (تأیید جویی فعال) و گرایش اجتنابی (هراس از عدم تأیید) انتخاب شدند و طبق دیدگاه شرایط اجتماعی هندیها و متناسب با کودکان کم سن و بزرگتر تغییر یافتند .
مجموعه ای از 100 پرسش برخوردار از تأیید فرهنگی گردآوری شد و از 60 نفر شامل والدین و آموزگاران که به عنوان داور کار می کردند تقاضا شد سؤالهای CASTرا مطالعه کرده و نظریات خود را با توجه به ارتباط پرسشهای آزمون با کودکان جامعه هندی ابراز دارند. همچنین از آنها خواستند که پاسخهای مناسب و درست را برای پرسشهای CAST در جهت رفتارهای تأییدگرا داوری کنند .از استادان روانشناسی نیز تقاضا کردند تا نظریات کارشناسی خویش را با توجه به پرسشهای تأیید جویی CAST ارائه دهند .

در نتیجه، 64 پرسش انتخابشد و مطابق با پیشنهادات کارشناسان تغییر شکل یافت . بر اساس پاسخهای آنها ، پرسشهایی که دارای 90 درصد یا بیشتر موافق بود ، شناسایی شد و انتخاب شد. این پرسشها اولین پیش نویس CAST را تشکیل دادند . در این پیش نویس ، به 32 پرسش به طور مثبت و به32 پرسش به طور منفی اشاره شد ، و 50 درصد سؤالها به تأیید جویی فعال (رفتار گرایشی) و بقیه به هراس از عدم تأیید (رفتار اجتنابی) مربوط بودند . درمقابل هر سؤال، دو گزینه قرار داشت: آری و خیر . به هر پاسخ بدون توجه آری یا خیر بودن آن، اگر نشان دهنده تأیید بود ، یک نمره داده می شد .لازم بود پاسخ دهنده پاسخی را انتخاب کند که نشان دهنده کاربرد پذیری آن سؤال در مورد خودش باشد . بعدها ، ترجمهچاپ شده این آزمون برای 100 کودکدر سنین بین 6 تا12 سال برگزار شد تا روشنی و وضوح آن با توجه به واحدهای زبان شناسی سؤالها مشخص شود. ابهام سؤالها نیز با نظر آزمودنیها برطرف شد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید